Μία κλασική επιλογή..  Το έχουμε κάνει ήδη εικόνα φορεμένο!!!

Μέγεθος

2-4 ετών, 3-6 μηνών, 6-12 μηνών, 1-2 ετών